Um fagráðið

Símenntun og starfsþróun kennara hefur verið til umfjöllunar í Mennta- og menningarmálaráðuneytinu í góðu samstarfi við háskólana þrjá sem mennta kennara, Samband íslenskra sveitarfélaga og Kennarasamband Íslands. Í framhaldi af Skýrslu nefndar um endurskipulagningu endurmenntunar kennara sem kom út í lok árs 2010 hélt samstarf þessara aðila áfram, enda viðfangsefnið bæði umfangsmikið og mikilvægt. Í ágúst 2011 var stofnuð samstarfsnefnd þessara aðila og birt viljayfirlýsing um áherslur í samstarfinu. Skýrsla samstarfsnefndarinnar kom út haustið 2012 og  gefur hún yfirlit yfir starf og helstu tillögur samstarfsnefndar um símenntun/starfsþróun kennara. Helsta tillagan  var um stofnun fagráðs sem yrði formlegur vettvangur aðila til að vinna málaflokknum markvisst brautargengi.

Á málþingi samstarfsnefndarinnar, sem haldið var 18. október 2012 tilkynnti Katrín Jakobsdóttir þáverandi mennta- og menningarmálaráðherra að hún hefði tekið ákvörðun um að fagráðið skyldi stofnað til að tryggja að starfsþróun kennara verði markviss og árangursrík. Lögð var áhersla á að það væri afar þýðingarmikið að fagráðið fengi skýrt umboð til að afla upplýsinga um það fjármagn sem ætlað er til málaflokksins og dreifingu þess. Miklar vonir eru bundnar við störf fagráðsins til framtíðar.

Markmið fagráðsins var  að vinna að verkefnum á sviði símenntunar og starfsþróunar kennara á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi.

Fulltrúar  Mennta- og menningarmálaráðuneytis, Kennarasambands Íslands, Menntavísindasviðs Háskóla Íslands, Háskólans á Akureyri, Listaháskóla Íslands og Sambands íslenskra sveitarfélaga skipa fagráðið, en formaður þess var Sigurjón Mýrdal. Fagráðið var skipað til þriggja ára.

Fagráðinu til fulltingis var stýrihópur sem í voru fjórir fulltrúar úr hópi þeirra sem sátu í fagráðinu. Í stýrihópnum sátu Sigurjón Mýrdal og Ársæll Guðmundsson frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu,  Gunnar Gíslason  frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Jón Torfi Jónasson frá Menntavísindasviði HÍ og Björg Bjarnadóttir og Svanhildur M. Ólafsdóttir frá Kennarasambandi Íslands. Starfsmaður fagráðsins var Sólrún Harðardóttir.

Lokaskýrsla fagráðsins kom út í mars 2016. Skoða.